Vyhledejte chatu - chalupu
Lokalita
Počet osob
Cena
Termín
homeTop menu Podmínky

Podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení:

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem - MVDr.Jarmila Nešporová, cestovní agentura NN, kpt.Jaroše č.79, Tábor 390 03 IČO : 40698629 (dále jen CA) a uživateli služeb (dále jen Zákazník) v souladuprávním řádem České republiky. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že je pověřen ostatními spoluúčastníky pobytuuzavření smlouvy.

2. Objednávání pobytu:

Pobyt lze objednat vyplněním závazné objednávky na našich internetových stránkách, e-mailem, popř. telefonikcy. Délka pobytuhlavní sezoně je minimálně 1 týden, kratší pobyty jsou možné po dohodě s CA. Pobyty začínajísobotu - příjezd mezi 14.00 - 18.00, ukončenísobotu do 10. hod., pokud není domluveno jinak. Osoby mladší 18 let musí doprovázet dospělá osoba.

3. Ceny služeb:

Ceny služeb jsou sjednány dohodou podle atraktivnosti prostředí, kapacityvybavenosti objektu, cenových požadavků majitele. U většiny objektů se platí ubytovateli skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn, popř. tuhá paliva.Podle vyhlášky místního úřadu, kde se objekt nachází, jsou zákazníci povinni zaplatit rekreační poplatky, které se pohybujírozmezí 10 - 20 na osobu a den. Ubytovatel právo vyžadovat kauci při nástupu pobytu (do 2 000,- ). Kauce se vrací při ukončení pobytu pokud nedošlopoškození majetku ubytovatele. Dále může majitel vybírat poplatek za psa, za půjčení lodi, kola apod.
 

Všeobecné podmínky

4. Právapovinnosti zákazníka:

Zákazník právo reklamovat případné závady na objektužádat nápravu. Pokud není náprava možná, lze poskytnout slevu nebo navrácení poměrné částky za nevyčerpaný pobyt.

Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - tzn. uklizennepoškozen. Zvlášť je požadováno umyté nádobí, kuchyňské spotřebiče, lednice. grilovací rošty, WC. Pokud tak neučiní, ubytovatel se může domáhat přiměřené náhrady škody, kterou je možno uplatnit odpočtem ze zaplacené kauce. Za neuklizený objekt bude účtováno 500,-kč.

5. Platební podmínky

Platební podmínky při objednávce do 30.5.2018
Klient uhradí 30 % uvedené částky na faktuře do termínu splatnosti faktury. Druhou část uhradí nejpozději 20 dní před nástupním termínem.

U objednávek provedených v r.2017 na termín pobytu v r.2018 stačí uhradit pouze rezervační jistinu ve výši 1 500 . Doplatek, do 30 % z celkové částky, pak do 30.01.2018 a zbytek do 20 dnů před termínem nástupu.

Platebních podmínky od 30.5.2018
Nevyžadujeme zálohy na pobytbudeme rezervovat objednané termíny okamžitě po obdržení závazné objednávky až do data splatnosti faktury. Splatnost faktury bude nejpozději 30 dní před nástupním termínem. Při objednávcekratší době než 30 dní před nástupním termínem bude splatnost faktury přiměřeně zkrácena.

případě objednávky "na poslední chvíli" uhraďte prosím celou částku tak, aby byla připsána na účet cestovní agentury před nástupním termínem. K převodu finančních prostředků použijte bankovního převodu nebo platbu na pokladně ČSOB (nezasílejte prosímčasových důvodů poštovní poukázkou). Je možnápřímá platbahotovosti na adrese cestovní agentury po předchozím oznámení na telefonu: 381 233 162 , nebo fax: 381 231 647.

Po obdržení celé platby zašleme písemně nebo e-mailem Ubytovací poukaz s kontaktem na majitele, adresou objektu, popisem cesty a dalšími informacemi. V případě nástupu většího počtu osob k pobytu, než je uvedeno na Poukazu, má majitel právo osoby nad dojednaný počet neubytovat.

Platby za pobyt zasílejte na bankovní účet:
Československá obchodní banka
pobočka v Táboře
účet: 231102258/0300

6. Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou. Účtujeme poplatek 1 000,- Kč.

Mezi 30. a 11. dnem ... 50 % z ceny pobytu
Mezi 10. a 4. dnem ... 80 % z ceny pobytu
Od 3. dne před nástupem 100 % ceny pobytu

V případě, že za sebe Zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků budou odečteny z vracené částky.

7. Reklamace:

Zjištěné nedostatky ve vybavení objektu je nutno ihned nahlásit majiteli objektu, aby mohla být náprava učiněna co nejdříve na místě. Majitel zodpovídá za technický a hygienický stav objektu, jeho vybavenost. Pokud se nepodaří sjednat nápravu na místě, sepíše zákazník s ubytovatelem Protokol o reklamaci s datem vyhotovení a podpisy obou stran, zašle jej na adresu CA a tuto skutečnost oznámí ihned telefonicky na CA. Ca neprodleně reklamaci prošetří a pokud bude shledána oprávněnou, má zákazník nárok na poskytnutí přiměřené slevy. CA oznámí výsledek šetření Zákazníkovi písemně do 30 dnů. CA nezodpovídá za případné zastavení provozu koupališť, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb, které nemohla předvídat. Pokud je na objektu voda čerpána z vlastního zdroje, nemusí být pitná.

8. Zrušení pobytu cestovní agenturou:

CA je oprávněna pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ohroženo mimořádnou událostí, kterou nebylo možno předvídat. V tomto případě nabídne Zákazníkovi adekvátní náhradu nebo vrátí jím zaplacenou částku.

9. Pojištění pobytu:

V ceně zprotředkovaných pobytů není obsaženo pojištění.

Klient používá objekt jeho zařízení a vybavení včetně i dalšího vybavení a zařízení zapůjčenoho klientu na jeho žádost majitelem a to i za úplatu na vlastní nebezpečí.

10. Závěrečná ustanovení:

Zákazník stvrzuje objednávkou pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

Tyto všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů vstupují v platnost dne 13.10.2009.

Změna výše zálohové platby vstupuje v platnost dne : 23.01.2014